Politica de confidentialitate

Politica de Confidentialitate

Smart Number Telecom SRL (Compania) este ferm angajata in securitatea si protectia informatiilor personale ale clientilor sai si ale contactelor acestora. Aceasta informare descrie modul in care Smart Number Telecom SRL va colecta, utiliza, distribui si procesa informatii personale, pentru asigurarea securitatii, confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal prelucrate in cadrul sistemelor de date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Pe langa procesarile legate de trafic si securitate, mai procesam si urmatoarele informatii, unde utilizatorul isi ofera in mod special consimtamantul pentru prelucrarea datelor:

Nume / Prenume

Compania

Email

Numar telefon

Lista de prelucrari a datelor colectate:

– In scopul trimiterii informatiilor si a ofertelor solicitate de catre utilizator prin intermediul site-ului (www.ossn.ro), sau adreselor de email (office@ossn.ro; support@ossn.ro) a SC SMART NUMBER TELECOM SRL;

– Contactarea utilizatorului in scopul de a prezenta informatii, stiri, oferte, servicii ale companiei SC SMART NUMBER TELECOM SRL.

Cine are acces la datele tale si cum le stocam – politica de confidentialitate

Datele utilizatorilor sunt foarte importante pentru noi, si facem tot posibilul pentru a le pastra in siguranta si a limita la maxim accesul la aceste informatii.

La datele tale au acces:

– Angajatii nostri, partenerii nostri operatori de telecomunicatii si subcontractorii din echipa de suport tehnic, cu respectarea obligatiilor legale si contractuale de respectare a confidentialitatii datelor la care au acces, in scopul desfasurarii activitatii lor.

– Contractori, furnizori de servicii doar in situatia in care aceste date sunt necesare pentru desfasurarea activitatii lor si limitat la setul de informatii absolut necesar (de exemplu, firma de curierat pentru livrarea produselor, sau firma de contabilitatea pentru intocmirea rapoartelor financiare).

Datele utilizatorului sunt stocate pe servere situate la adresa sediului social al companiei, indeplinind cele mai stricte criterii de securitate.

Cat timp procesam datele personale?

Datele utilizatorilor sunt procesate pe toata durata necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate, asa cum a fost informat utilizatorul in momentul in care a oferit aceste date.

In plus, unele informatii (precum datele necesare in sistemul informatic financiar) sunt pastrate pe toata durata necesara pentru a respecta obligatiile legale in vigoare.

Fiecare persoana interesata in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016, are:

– dreptul de a obtine de la Smart Number Telecom SRL, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile legale, in special date incomplete sau inexacte;

– dreptul de a solicita de la Smart Number Telecom SRL, la cerere si gratuit, transmiterea datelor catre o alta societate (portabilitatea datelor), in conformitate cu respectarea masurilor de siguranta impuse de regulament;

– dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

– dreptul de a se opune in orice moment, din motive bune si legitime legate de situatia sa particulara, a datelor cu caracter personal care urmeaza sa fie prelucrate, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu se va mai referi la datele in cauza.

– dreptul de a se opune in orice moment, gratuit si fara nicio justificare, ca datele sale personale trebuie prelucrate in scopuri de marketing;

– dreptul de a inspecta in baza unei notificari rezonabile si in timpul programului de lucru normal al companiei, procesele si practicile de lucru ale Smart Number Telecom SRL, care implica prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care solicita verificarea.

– dreptul de a face apel la instanta de judecata in caz de vatamare din prelucrarea datelor sale personale;

– dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere daca considera ca datele nu au fost prelucrate in conformitate cu legea – in Romania aceasta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cine este responsabil pentru colectarea si prelucrarea datelor personale?

1. Noi suntem responsabili pentru colectarea si prelucrarea datelor personale.

2. Noi decidem cum sunt prelucrate datele si de ce sunt prelucrate aceste date.

3. Orice notificare scrisa, datata si semnata in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016, va fi transmisa catre datele de contact de mai jos.

Pentru: Smart Number Telecom SRL

Tel. contact: 0214108513

E-mail: office@ossn.ro

Adresa: Bucuresti, bvd. Burebista, nr. 4, bl. D13, scara 4, etaj 1, ap. 109, sector 3

Compania va comunica masurile luate si/sau informatiile solicitate in termen de 30 (treizeci) zile de la inregistrarea cererii.

Acceptam numai solicitari scrise, deoarece nu putem face fata solicitarilor verbale imediat, fara sa analizam mai intai continutului cererii si fara sa identificam persoana mai intai.

Cererea trebuie sa contina o descriere detaliata si precisa a dreptului care se doreste a fi exercitat.

Trebuie furnizata o copie a unui document de identificare pentru a confirma identitatea persoanei ca, de exemplu o carte de identitate sau un pasaport.

Orice alte date continute in copia documentului de identificare, cum ar fi o fotografie sau orice alte caracteristici personale, pot fi mascate.

Nu vom accepta alte mijloace de a se asigura identitatea, mai ales in situatia in care se doreste furnizarea datelor pe care le detinem, pentru ca am risca sa transmitem datele catre persoane neidentificate.

Folosirea informatiilor din documentul de identificare este limitata la activitatea de confirmare a identitatii si nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decat este necesar in acest scop.

MODIFICARI ALE POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Smart Number Telecom SRL poate oricand, cu sau fara o notificare separata, sa modifice aceasta Politica de confidentialitate.

Prin acceptarea explicita a politicii de confidentialitate si prin utilizarea serviciilor, persoanele vizate sunt de acord cu colectarea, utilizarea, partajarea si procesarea informatiilor personale, asa cum este descris aici. Pot renunta in orice moment pentru a impiedica utilizarea in continuare a informatiilor distribuite prin intermediul serviciilor contractate.

Social Media